PARASZNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget! (Jel. 14:7.)


Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐRADOSTYÁNI EGYHÁZKÖZSÉG
- 2018.04.05.A Bükk északkeleti részén, a Nyögő-patak völgyében elterülő település. "Peresneként" említik először a XIII. századi oklevelek. Eger ostroma (1552) idején a török elpusztított és egy rövid ideig lakatlanná is vált. 1825-ben újabb csapás érte a falut, tűzvész pusztított itt, majd a falut sikerül újjáépíteni. A település királyi birtok - a diósgyőri vár tartozéka volt. A környéken a század elejétől - a diósgyőri vasgyár részére - jó minőségű szenet bányásztak, melyet a gyárig iparvasúton szállítottak. A vasút néhol fellelhető nyomai mellett ipartörténeti érdekesség még a - sajnos mára már megszüntetett és lezárt - 2328 m hosszú "Gränzenstein-vasút", melyen át az iparvasút Pereces-bányatelepre vitt. Jó nevű iskolája volt (jelenleg Pitypalatty-völgyi Református körzeti általános iskola), innen sokan mentek Miskolcra és Sárospatakra tanulni. Érdekesség, hogy a pincesorok mellett a temető sírboltjait is Parasznya temetődombjának riolittufa-falába vájták.

Lelkészünk: Rácz Ilona református lelkipásztor

A presbitérium: Kotlárné Merényi Júlia gondnok

id. Balogh Péterné presbiter

ifj. Kuttor Gyula presbiter

Molnár Gyuláné presbiter

Poczik Krisztina presbiter

Poczokné Rácz Piroska presbiter

Gulyás Istvánné presbiter

Rácz László pótpresbiter

Sivák Gábor pótpresbiterSOLI DEO GLORIA!

Honlapkészítés