PARASZNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget! (Jel. 14:7.)


Névnap és dátum script

JELENLEGI HOLDFÁZIS

GOOGLE HELYKERESŐRADOSTYÁNI EGYHÁZKÖZSÉG
- 2018.04.05.2018. április 13-án dr. Keszi Krisztina Parasznyán


2018. április 2-án, húsvétkor


2018. nagypéntek délelőtt Varga Emese hirdette az igét


2018. nagycsütörtökön Kiss Klára hirdette az igét


 

2018. nagyhét szerdán Kiss Péter hirdette az igét


 

2018. április 5-én Putnokon voltunk presbiteri konferencián


2017. július 7-én Madarász Gyulánét 99. születésnapján köszöntöttük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarász Károly édesanyjával


2014. március 13-án dr. Keszi Krisztina tartott előadást Parasznyán


 


2007. március 15.
2007. március 15-ére kopjafát állítottak a templomkertben. A képek az avatóünnepségről készültek.
3 kép

2008. március 15.
A képek a 2008. március 15-i kopjafa koszorúzásról készültek.
4 kép

Templomfestés
A munkálatok 2008.06.09.-től 2008.07.30.-ig tartottak. A javításokat és a festést Szabó Zoltán parasznyai vállalkozó és munkatársai végezték el.
15 kép

Templomfelújítás 2006
2006. júliusától az év végéig tartottak a templom külső és belső felújítási munkálatai. A kőműves munkákat Szabó Zoltán vállalkozó munkatársai végezték. Tóth László és Tóth Miklós az oszlopokat erősítették meg, és a betontuskókat készítették el. A gyülekezet tagjai, gyülekezeten kívüli lakosok, az önkormányzat által biztosított közmunkások vettek részt a több mint 40 köbméter kavics templomba hordásában és szétterítésében, és különböző segéd és takarítási munkák elvégzésében. Dienes Csaba varbói asztalos (akinek a műhelyében készültek) és Kovács Ferenc októbertől folyamatosan szerelték be az új padokat.
40 kép

Nyári táborozók
A Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub által szervezett nyári táborozáson részt vettek a parasznyai hittanos gyerekek és erdélyi vendég gyerekek.
2 kép

Karácsonyi készülődés (2008)
2 kép

Szeretetvendégség (2009. 02. 08)
Képek a 2009. február 8-án, a délutáni istentisztelet keretében megtartott szeretetvendégségről.
9 kép

2009. március 15.
Képek a 2009. március 15-i megemlékezésről.
17 kép

Virágvasárnap
A virágvasárnapi istentisztelet után készült képek.
2 kép

2009-Húsvét
A nagyhét és az ünnepi istentisztelet képei.
6 kép

Hittanosok
A 2008/2009-es tanév hittanosai.
4 kép

Anyák napja - 2009
Képek az anyák napi istentisztelet után.
4 kép

Beteglátogatás
Beteglátogatás a 95 éves özv. Kuttor Pálnénál (2009.05.10)
2 kép

Debrecen 2009.05.22
Alkotmányozó Zsinat és Hálaadó Ünnepe Debrecenben (2009.05.22)
8 kép

Helyettesítés
Helyettesítés Sajólászlófalván (2009.05.24)
2 kép

Koronázási ékszerek
A koronázási ékszerek másolatának kiállítása a parasznyai református templomban (2009.05.29)
4 kép

Sajósenye 2009.
Képek a Sajósenyén megtartott "Együtt egymásért" sérültek és épek találkozójáról (2009.06.04), és az azt megelőző - a gyülekezetben megszervezett - süteménygyüjtési akcióról (2009.06.02).
28 kép

Közgyűlés
Egyházmegyei közgyűlés a miskolci avasi templomban (2009.06.06).
1 kép

Síremlék
Dr. Mészáros István, volt tiszáninneni püspök és feleségének síremléke a miskolci avasi temetőben.
1 kép

Lelkészi kiskör
Lelkészi kiskör Parasznyán, varbói látogatással (2009.06.08).
2 kép

Évzáró 2009.
A hittanosok egy csoportja a délelőtti istentisztelet után (2009.06.14).
2 kép

Konferencia
Képek a Hét községi presbiter - gondnoki konferenciáról (2009.06.14).
6 kép

Szalonnasütés
Szalonnasütés a templomkertben (2009.07.18)
7 kép

Esküvő
Szabó Ilona és Simon Attila 2009-07-25-én 16:00-kor a parasznyai református templomban kérték Isten áldását házasságkötésükre.
10 kép

Névnap
A gyülekezet tagjai a 2009.08.24-i délelőtti istentiszteleten köszöntötték lelkészüket.
5 kép

Nyári tábor 2009.
A nyírkői nyári ifjúsági táborban gyülekezetünket Poczok Viktor képviselte.
2 kép

Hittanóra
A tanév első hittanórája a 4. osztályosokkal.
1 kép

Festés
Képek a parókia folyosójának és a gyülekezeti terem külső festéséről.
4 kép

Nyugdíjas klubok találkozója Parasznyán
Két napos (szept. 12-13-án) találkozó volt Parasznyán, melyen a helyieken kívül részt vettek a beregdédai, nagybégányi (Kárpátalja), rimaszombati (Felvidék) és mezőkövesdi nyugdíjas klubok tagjai.
30 kép

Ifjúsági alkalom
Az időjárás megengedte, hogy az ifjúsági alkalmat az udvaron tartsuk (2009.09.26).
1 kép

Vendégek az istentiszteleten
Majoros Szidónia (Gulyás Istvánné gondnokunk unokája) és barátai énekléssel és bizonyságtételekkel gazdagították a délelőtti istentiszteletet (2009.09.27).
5 kép

Koszorúzás 2009. okt. 23.
Nemzeti ünnepünk alkalmából a gyülekezet megkoszorúzta a templomkertben álló kopjafát.
9 kép

Este 2009. okt. 23.
A templomunk ünnepi megvilágításban.
2 kép

Karácsony 2009
A képek a karácsonyi alkalmainkon készültek.
10 kép

Keszi Krisztina
2010.01.21-én az afrikai misszióból hazatért dr. Keszi Krisztina tartott beszámolót.
6 kép

Szeretetvendégség 2010.02.07.
A képek 2010.02.07-én a délutáni istentisztelettel egybekötött szeretetvendégségről készültek.
7 kép

2010. március 15.
4 kép

2010-03-21
Presbiteri konferencia Alacskán.
2 kép

2010-03-25
Óvodai hitoktatói helyettesítés Kondón.
3 kép

2010. Húsvét

Képek a húsvét előtti evangelizációs hétről és a húsvéti istentiszteletekről.

Szolgálattevők:

Szerda: Zsámba Magdolna

Csütörtök: Borbély János

Péntek: Rácsok András

Szombat: Rácsok Andrea

Vasárnap: Rácz Ilona

Legátus: Börzsönyi Judit

8 kép

Egyházlátogatás 2010.04.23.
Az egyházlátogatás keretében Surányi Zsolt és Pethő Dániel lelkészek szolgáltak gyülekezetünkben.
4 kép

Pünkösd és konfirmáció 2010.
Képek a pünkösdi alkalmakról és a konfirmációról. Legátus: Verók Zsuzsanna 2. éves sárospataki theológiai hallgató.
6 kép

VISZ-es tábor 2010
Képek a július 12-16. között megrendezett VISZ-es gyerektáborról.
17 kép

2010. augusztus 20.
Képek az augusztus 20-i megemlékezéről és a vasárnapi úrvacsora osztásról.
7 kép

2010-10-17
Résztvettünk a nekézsenyi presbiteri konferencián.
2 kép

2010-10-23
Képek a Nyugdíjas Klub szervezésében megrendezett megemlékezésről.
5 kép

2010-12-05-Ádventi látogatás
Ádventi látogatáson vett részt gyülekezetünkben a miskolci Lévay József Református Gimnázium néhány diákja.
3 kép

2010-12-19-Zenés áhítat
Czentnár Ferenc tanár és az általános iskolai tanulók részvételével zenés áhítatot tartottunk.
9 kép

2010-12-26-Karácsony
Képek a karácsonyi alkalmakról. A legátus: Köteles László a Sárospataki Református Teológia 5. évfolyamos hallgatója.
5 kép

2010-12-26-Beteglátogatás
Meglátogattuk, és úrvacsorát is vittünk a 97 éves Kuttor Pálnét.
1 kép

2010-12-30-Presbiteri gyűlés
Az év utolsó előtti napján presbiteri gyűlést tartottunk.
2 kép

2011-03-07 Vadna
Képek a vadnai evengelizációs alkalomról.
11 kép

2011-03-08 Hittanosok
A nőnapon készült képek az 1-2. osztályos hittanosokról.
2 kép

2011-03-13 Böjt
Képek a böjti úrvacsora után.
4 kép

2011-04-16 Nyugdíjas találkozó

A környékbeli és határon kívüli nyugdíjasok részvételével szervezett találkozót a helyi nyugdíjas klub. A találkozót Demeter Zoltán református lelkész, országgyűlési képviselő nyitotta meg Isten áldását kérve minden résztvevő életére. Ezután Rácz Ilona gyülekezeti lelkész köszöntötte az egybegyűlteket a 2Kor. 4. néhány versével. A találkozó résztvevői megkoszorúzták a templomkertben levő kopjafákat. A találkozó a község művelődési központjában az általános iskolások műsorával és baráti beszélgetéssel folytatódott.

Video...

18 kép

2011-04-15 Egyházlátogatás
Egyházlátogatás Mályiban, Mezőnyéken és Ládházán.
9 kép

2011-06-13-Pünkösd
A képek Pünkösd másodnapján a délelőtti istentiszteleten készültek. Igét hirdetett Nánási Éva legátus, a Sárospataki Teológia első éves hallgatója, aki Kárpátaljáról, Kisbégányról érkezett közénk.

A pünkösdi örömüzenetet  a Jn. 14:26 alapján hirdette.

 

10 kép

2010-12-10 "Lévay-sok" látogatása
Képek a Miskolci Lévay József Református Gimnázium diákjainak, gyülekezetünkben tett 2010. évi látogatásáról.
10 kép

2012-03-01-Holland vendég
Csütörtöki alkalmunkon résztvett Jan Bauma holland lelkész.
2 kép

2012-03-05-Lelkészi kiskör Sajóvámoson
3 kép

2012-03-15-Március 15.
3 kép

2012-03-18-Nekézsenyi fiatalok zenés alkalma
20 kép

2012-03-22-Egyházlátogatás Parasznyán
2 kép

2012-03-30-Tiszakeszi evangelizációs este
6 kép

2012-03-31-Egyházlátogatások Szirmabesenyőn és Sajókeresztúron
13 kép

2012-04-07-Parasznyai nagyhét alkalmai

Szolgálattevők:

szerda: Kis Klára

csütörtök: Vadnai Zoltán

szombat: Pallagi Andrea

3 kép

2012-04-09-Húsvét
Legátus: Verók Zsuzsanna 4. évfolyamos sárospataki teológiai hallgató.
5 kép

2012-04-28-Presbiter-gondnoki konferencia
4 kép

2012-05-05-Ballagás
Lantos Nóra (egyik kántorunk) ballagása a Lévay József Református Gimnáziumban.
1 kép

2012-05-16-Parókia udvar
Tavasz a parókia udvaron.
4 kép

2012-06-14-Hittanosok
A 3. osztályosok hittanos csoportja.
3 kép

2012-06-17-Évzáró
A 2011-2012. tanév tanévzáró istentisztelete.
3 kép

2012-07-08-Születésnapi köszöntő
Özv. Madarász Gyulánét köszöntöttük a gyülekezet nevében 95. születésnapja alkalmából.
6 kép

2012-07-20-Nyári gyerektábor
Július 16. és 20. között a VISZ-szel közösen újra megrendeztük a nyári gyerektábort.
30 kép

2012-07-30-Padsor bővítés a templomban.
A községünkben működő körzeti általános iskola a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartása alá került, ezért szükségessé vált a templomi padsorok bővítése.
5 kép

2012-08-03-Szoc. munkatársi találkozó.
A Diakóniai Központ munkatársai, és a községünkben dolgozó szociális gondozók és gondozottjaik találkozójához adott helyet és segítséget a gyülekezetünk.
10 kép

2012-08-27-Évnyitó
A Református Általános Iskola 2012-2013. évi tanévnyitója.
4 kép

2012-09-09-Bánhorváti konferencia
Bánhorváti presbiteri konferencia.
7 kép

2012-09-11-Lelkészi kiskör, Sajókeresztúr
Lelkészi kiskör Sajókeresztúron.
1 kép

2012-10-18-Kirándulás
Budapesti kiránduláson vettünk részt az általános iskolai tanulókkal.
20 kép

2012-10-19-Parókia udvar
Az őszi parókia udvar.
8 kép

2012-10-22-Takarítás
Őszi nagytakarítás a gyülekezeti teremben.
3 kép

2012-12-02-Debreceni Ref. Th. kórusa
A Debreceni Református Teológia kórusának szolgálata, Turiczki Daniella kántorunk vezetésével.
10 kép

2012-12-07-Lelkész-gondnoki találkozó
Lelkész-gondnoki találkozó volt Miskolcon a Mécses Központ szervezésében.
2 kép

2013.03.24. Virágvasárnap

A Pitypalatty-völgyi Református Általános Iskola 3. osztályos tanulói adtak műsort a virágvasárnapi istentiszteleten.

 

Video...

8 kép

2013-05-05-Anyák napja
Gyerekek műsora a délelőtti istentiszteleten anyák napja alkalmából.
1 kép

2013-05-20-Pünkösd
Képek az istentiszteletről, az általános iskolások műsoráról.
7 kép

2013-05-28-Comenius nap
Comenius nap az általános iskolában.
4 kép

2013-06-07-Óvodai évzáró
Képek az óvodai évzáróról.
5 kép

2013-06-09-Járdán Jánosné
Istentisztelet utáni beszélgetés a 84 éves Járdán Jánosnéval.
1 kép

2013-06-10-Tanulmányi nap Dombrádon
Tanulmányi nap Dombrádon.
18 kép

2013-06-14-Ballagás
Képek a 8. osztályosok ballagásáról. A szervezési teendőket Madarász Jánosné korábbi igazgatónő, gyülekezeti tag látta el.
8 kép

2013-06-22-23-Bp-i fiatalok látogatása
Gyülekezetünket Budapesti fiatalok látogatták meg, akik sokat a parókia udvarának szépítésében, kerítés festésben, tüzelőfa felaprításában.
20 kép

2013-06-30-Presbiteri konferencia Kondón
Presbiteri konferencia Kondón a felújított gyülekezeti házban.
10 kép

2013-07-05-Kerítésfestés
A gyülekezet tagjai festették a kerítést.
1 kép

2013-07-14-Vasárnapi istentisztelet
Beszélgetés az istentisztelet után.
3 kép

2013-07-15-Gyerektábor
Július 15-től 17-ig rendeztük meg az idei VISZ gyerektábort, ahol a nyugdíjas klub és a gyülekezet tagjai is segítettek felajánlásaikkal, a főzésben és a foglalkozásokon.
60 kép

2013-08-18-Harkai Erzsébet
A délutáni istentiszteleten Harkai Erzsébet, a tiszatarjáni gyülekezet lelkésze szolgált.
3 kép

2013-08-18-Házi úrvacsora
A 86 éves Balogh Péter bácsi otthonában vehetett úrvacsorát.
2 kép

2013-08-20-Ünnepi megemlékezés
Az ünnepi istentisztelet után a nyugdíjas klub tagjai és az általános iskola tanulói megkoszorúzták a templomkertben lévő kopjafákat.
7 kép

2013-08-29-Redőnycsere
Redőnycsere a gyülekezeti terem ablakain.
6 kép

2013-09-15-Presbiteri konferencia
Presbiteri konferencia Boldván.
15 kép

2013-09-22-Debreceni teológusok kiszállása
Debreceni teológusok látogatták meg gyülekezetünket.
10 kép

2013-10-26-Presbiter, gondnoki konferencia
Presbiter, gondnoki konferencia a miskolci műszaki egyetemen.
2 kép

2013-12-15-Gyertyagyújtás
A harmadik gyertyát az általános iskola 4. osztályos tanulói gyújtották meg, és szép műsort adtak ebből az alkalomból a délelőtti istentiszteleten.
10 kép

2014-02-23-Szeretetvendégség
A szeretetvendégség keretében vetélkedőt szerveztünk a hittanos gyerekeknek, amin a helyes válaszokért ajándékokat kaptak.
8 kép

2014-03-10-Lelkészi kiskör
Lelkészi kiskör Parasznyán.
4 kép

2014-03-15-Március 15-i ünnepség
Az ünnepségen résztvettek a gyülekezet, a nyugdíjas klub tagjai és az általános iskolások. Megkoszorúzták a templomkertben levő kopjafákat.
5 kép

2014-04-13-Virágvasárnap
Az általános iskola 3. osztályos tanulói adtak műsort a délelőtti istentiszteleten.
10 kép

2014-06-08-09-Pünkösd
A képek 9-én a délelőtti istentiszteleten készültek. A szolgálatot Ormándlaky Szintia a Sárospataki Teológia 3. éves hallgatója végezte.
10 kép

2014-01-06
Lelkészi kiskör Sajóecsegen.
3 kép

2014-04-14
Egyházlátogatás Tardonán.
3 kép

2014-04-17-20-Húsvét
Húsvét előtti evangelizációs hét és vasárnapi istentisztelet.
5 kép

2014-05-07
Anyák napja az iskolában.
9 kép

2014-05-10
Mesemondó délután az óvodában.
8 kép

2014-05-24
Református egység napja Debrecenben.
13 kép

2014-06-15
Konfirmáció.
6 kép

2014-06-17
Tanévzáró.
6 kép

2014-07-14-18
VISZ gyerektábor.
40 kép

2014-08-24-Perbiteri konferencia
Presbiteri konferencia Parasznyán. A képeket Csikai Sándor készítette.
18 kép

2014-03-13 Keszi Krisztina előadása
Dr. Keszi Krisztina orvos misszionárius tartott előadást a gyülekezetünkben.
10 kép

2014-12-14-Sajósenyei otthonosok látogatása
A Sajósenyi Fészek Otthon lakó adventi látogatása.
6 kép

2015-03-13-Március 15-i megemlékezés
Az általános iskolásokkal emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről.
10 kép

2015-03-18-Egyházlátogatás
Gyülekezetünkben dr. Szathmáry Sándorné és Bundzik Attiláné lelkészek tettek egyházlátogatást.
6 kép

2015-03-27-Rimaszombati látogatás
Látogatást tettek gyülekezetünkben a rimaszombati nyugdíjasok, és a Tompa Mihály ált. iskola tanulói és tanárai.
14 kép

2015-03-29-Virágvasárnap
A virágvasárnapi istentiszteleten műsort adtak az általános iskola tanulói.
8 kép

 SOLI DEO GLORIA!

Honlapkészítés